Montessori dílnička

Metoda Marie Montessori je vzdělávací metoda, pomocí které jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, respektu k sobě samým i svému okolí.

Hlavní motto:  "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Principy tohoto systému respektují čení dítěte založené na jeho přirozené vnitřní motivaci - zvídavosti a touze poznávat něco nového.

Jde o výchovu podle pravidel, na jejichž vytváření se děti podílejí.

Děti pracují:

 •     všemi smysly v připraveném prostředí
 •     svým vlastním tempem a způsobem
 •     spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
 •     od jednoduchého ke složitému.

Děti pracují v připraveném prostředí, které:

 •     podporuje zájem dítěte
 •     pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
 •     spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
 •     motivuje dítě uspořádaností a řádem.
 •     vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte,
 •     pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci.

Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

 •     dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat.
 •     pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat.
 •     každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí.

Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

 •     umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů,
 •     usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností,
 •     motivují děti k činnosti.

Bližší informace: 

Montessori dílnička pro děti od cca 12 měsíců

 

Kde:  CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc

Kdy: 

Cena: 1000 Kč / pololetí (15 lekcí)   

Za zameškané či  nevychozené lekce nelze platby vracet. V případě Vaší nepřítomnosti za sebe můžete po předchozí domluvě poslat v den nepřítomnosti náhradu. Příp. je možné nahradit maximálně 3 řádně omluvené lekce v jiném mém kroužku, pokud bude volné místo.

S sebou: přezůvky

Jak lekce probíhá:  

Děti přichází společně s doprovodem, odloží si boty a bundu v šatničce a přichází do místnosti, kde dílničky probíhají. Osobní věci – tašku / batoh lze uložit v místnosti, kde dílnička probíhá na místo k tomu určené. Po příchodu si děti umyjí ruce.  Na začátku se společně s dětmi přivítáme na elipse. Následně odchází děti pracovat. Pro děti budou připraveny pomůcky především praktického života a smyslové výchovy. Dítě si volí aktivitu samo. Pokud je nerozhodné, rodič pojmenovává, co vidí a následně si dítě aktivitu vybere. Je potřeba dítě při činnosti nevyrušovat. Dítě se učí si pomůcku přichystat, pracovat s ní a uklidit ji po sobě (to zvládají cca až kolem 24 měsíců) - po mladších dětech tedy uklízí rodič. Děti od 12 do 18 měsíců učíme pracovat v policích a na koberečku, děti nad 24 měsíců pracují vždy na koberečku - ohraničuje jejich prostor - nebo na stolečku. Pokud se nudí rodič, vezme si svůj kobereček a pracuje si na něm. Koberec je osobní prostor, který si označíte jmenovkou. Na tomto prostoru pracuje dítě (rodič - na svém koberečku). Úkolem rodiče je uchránit prostor dítěte před dalším dítětem, pokud by do něj chtělo zasáhnout jiné dítě a Vaše dítě se neumí bránit samo. Taktéž rodič hlídá, aby jeho dítě nevstupovalo jinému dítěti do osobního prostoru. Jakmile již dítě s pomůckou nechce pracovat, rodič či dítě ji uklidí a bere si novou pomůcku. Na závěr dílničky - pokud bude čas, je možné si udělat společnou aktivitu - říkanku, písničku - kterou vymyslí každá maminka příp. necháme dítě prolézt tunelem, pustit zvukostrom..nebo jinou podobnou aktivitu před odchodem.

Lektorka je vám po celou dobu lekce k dispozici, aby poradila, jak případnou situaci řešit nebo Vám ukázala, jak se s pomůckou pracuje. Pokud by dítě potřebovalo svačit, pak u stolečku, určenému ke svačině. Na jiném místě není svačina možná.

Co na Montessori dílničkách nelze - běhat po místnosti, pracovat s pomůckou jinak, než k čemu je určená (házet s ní o zem, bouchat aj.), pracovat s více pomůckami - dítě si bere vždy jen 1 pomůcku. Svačit na jiném místě, než ke svačině určeném. 

 

Hlídání dětí s využitím metody montessori  

Kde:  u mne doma (připravené prostředí) nebo u Vás doma  

Kdy: dle dohody

Cena: 100kč/hodina - jednorázové hlídání

            80kč/hodina - pravidelné hlídání

Při hlídání u Vás doma je nutné připočíst k ceně hlídání cestovné 7Kč/1Km

Omlouváme se, ale tuto službu momentálně nenabízíme. 

  23.1., 30.1., 6.2., 20.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 15.5. 22.5., 29.5

Montessori dílnička

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a1-vkladani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a2-poznavame-smysly-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a3-prebirani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a4-prelivani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a5-puzzle-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a6-strouhani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a7-strihani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a8-trideni-barev-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a9-ubrousky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a10-vodni-aktivity-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a11-zvukostrom-jpg/

—————

/album/fotogalerie-montessori-pedagogika/a12-motani-koberecku-jpg/

——————————